วันที่ 9-10-11 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564 ออกสำรวจพื้นที่ แปลงที่ดินและแปลงเกษตรกร พื้นที่ หมู่ 8

วันที่ 9-10-11 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564  ออกสำรวจพื้นที่ แปลงที่ดินและแปลงเกษตรกร พื้นที่ หมู่ 8

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.