สัญญา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นแยกสุสาน ถึง ถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโป่งพร้าว) หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง