สัญญา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด (จากบ้านนายธวัช สมร่าง ถึง ลำห้วยแป้นทิศเหนือ) หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง