สัญญา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด (จากบ้านนางจินดา หน้างาม ถึง บ้านนายภานุวัฒน์ แต้มดี) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง