สัญญา โครงการจ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน 1035 ถึง บ้านนายต้น มีชื่อ) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง