สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

 


นายสหัสทัย เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา
หมายเลขโทรศัพท์ :   054-369757

Leave A Reply

Your email address will not be published.