วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านสา ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ณ บ้านสำเภาทอง หมู่ที่ 5 ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2564

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านสา ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ 5 ณ บ้านสำเภาทอง

Leave A Reply

Your email address will not be published.