เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ตำบลบ้านสา ประจำปี ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ตำบลบ้านสา ประจำปี ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ตำบลบ้านสา ประจำปี ๒๕๖๖