แจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ

*ชื่อ ที่อยู่และข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และเทศบาลจะจัดส่งผลการดำเนินการถึงท่านโดยตรง
* กรุณากรอก ชื่อ ที่อยู่และข้อความตามความเป็นจริง
* หากท่านไม่ให้ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ไว้ จะไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อท่านกลับไปได้

แจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ