คณะ อบต.ปงดอน เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ ปัญญาดี หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะของ อบต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของตำบลบ้านสา เพื่อนำไปเป็นต้นแบบและปรับใช้ในพื้นที่ตำบลปงดอนต่อไป