โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากซุ้มประตูหมู่บ้าน – หน้าอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

บก.01 ลว. 25 เมษายน 2565

ประกาศประกวดราคา (ซุ้มประตู) ลว. 12 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกวดราคา (ซุ้มประตู)

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.