โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน 1035 – สวนนายบุญมี นาเมืองรักษ์) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

บก.01  ลว. 25 เมษายน 2565

ประกาศประกวดราคา (สวนนายบุญมี)_000085

เอกสารประกวดราคา (สวนนายบุญมี)_000086

Leave A Reply

Your email address will not be published.