จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านสา จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านสา จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply

Your email address will not be published.